MER OM FUNKTIONSMEDICIN

FRAMTIDENS MEDICIN ÄR REDAN HÄR


Funktionsmedicin ligger i framkant och kommer att bli “Framtidens medicin”. Det växer stort i USA där den funnits sedan början av 90-talet och innebär ett nytt sätt att tänka inom den medicinska läran. Nu är den på frammarsch även här i Sverige. I dagsläget finns funktionsmedicinska kliniker i Göteborg, Stockholm, Malmö, Halmstad  - och det kommer flera…  


Vad kan funktonsmedicin erbjuda dig?

Funktionsmedicin fungerar lika bra för att förebygga som att behandla ohälsa. Arbetet går ut på att efter noggrann kartläggning optimera din inre biokemi och livsstil, oavsett hur utgångsläget ser ut.


Funktionsmedicin hjälper dig att optimera fysisk och mental hälsa

Människor i allmänhet har mer och börjat förstå att den traditionella vården inte har några långsiktiga och hållbar lösningar för livsstilsrelaterad ohälsa och kroniska besvär. De vill inte ha ännu ett piller och nya diagnoser utan komma till botten med vad som är GRUNDORSAKEN till deras ohälsa och många är beredda att betala för det. Många blir dessutom av med 20-30 års nästan livslånga besvär, kan återgå till jobb och får ett rikare och friskare liv på många områden. 


Förebygg sjukdom

Genom att upptäcka obalanser i tid och korrigera dessa innan sjukdom uppstår kan ohälsa förebyggas. 


Förebyggande av ohälsa har aktualiserats inte minst nu i och med Coronapandemin, som i riktigt skarpt läge fått hela världen att vakna och öppna ögonen inför hur LIVSviktigt och avgörande det är att ha en god allmänhälsa, att jobba förebyggande och undvika allehanda livsstilssjukdomar och kroniska hälsoproblem.


Få ökad energi

Genom att ha fokus på grundorsakerna till ohälsa och behandla dem ges möjlighet att läka från grunden och bli "frisk på riktigt".Människor vill inte längre nöja sig med en etikett - en diagnos - på ett problem med en burk syntetiska piller som i bästa fall dämpar och lindrar och ger så få negativa biverkningar som möjligt, Nej, den moderna och upplysta människan vill veta VARFÖR problemet uppkommit och återskapa biokemisk balans genom att ge kroppen näring och naturliga byggstenar som ger kroppen chans till verklig återuppbyggnad och självläkning. Jag är helt övertygad om att Funktionsmedicinen är här för att stanna. “The medicine of Why”. En naturlig och självklar utveckling av den traditionella skolmedicinen.


Områden

Enligt Skatteverkets hemsida Friskvårdsaktiviteter från A-Ö, ingår följande behandlingar som skattefri förmån: Fotmassage, olika kroppsmassager för att lindra stress & spänningar, kostrådgivning, kurser med hälsoteman för företag & även individuell rådgivning ingår även i friskvårdsavdraget.


  • Kunskap om förebyggande hälsa och livsstil kopplat till våra livsstilssjukdomar som

    drabbar allt fler och i allt yngre åldrar
  • Avancerade hälsotester (blod, urin, saliv, utandning, avföring) för att kartlägga grundorsaker och behandla de underliggande orsakerna till kroniska livsstilssjukdomar och symtom
  • Kroppens egna självläkande och återuppbyggande förmåga