TESTER/ANALYSER

JAG ERBJUDER en mängd olika högkvalitativa tester och analyser. Bland annat Werlabs XL plus blodpanel, fettsyraprofil, SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth) och ImuPro (födoämnesallergitest).


När du bokat en hälsokonsultation och kommit fram till att göra något av dessa tester går vi tillsammans igenom testresultatet. Utifrån tittar vi på livsstilsen för fortsatta hälsokliv framåt.


Alla uppföljningar kan göras antingen på min mottagning eller digitalt. LABBTESTER GER MÅNGA SVAR

Inom funktionsmedicin läggs stor vikt vid labbtester för att förstå vad som i grunden orsakar obalanser och symtom. Labbtester inbegriper bland annat 

  • vitaminer, mineraler, blodfetter och andra hälsomarkörer i blodprov
  • födoämnesallergier och -intoleranser
  • intestinal permeabilitet (läckande tarm)
  • bakterier, svampar och parasiter i tunntarm (SIBO, SIFO)
  • bakterier, svampar och parasiter i tjocktarm  
  • näringsbrister för mitokondriefunktion, metabolism, avgiftning etc
  • signalsubstanser
  • hormoner
  • genetik

Individens biokemi mäts och förslag på åtgärder blir därför individanpassade


BLODKOLL (venöst eller kapillärt)

Blodpaneler upp till 46 olika markörer - Werlabs XL Plus

Fettsyraprofil kapillärprov (stick i fingret)

ImuPro - födoämnesallergier kapillärprov (stick i fingret)


Blodanalys -

1. Kapillärprov (stick i fingret) - gör du antingen själv eller får hjälp av mig

2. Werlabs blodpaneler med läkarutlåtande - Gå in via denna länk, betala provet på Werlabs

hemsida & boka själv tid för venös provtagning (tex Hälsans Hus om du

bor i Umeå). Inom några dagar får du svar med analys och utlåtande från Werlabs läkare. 


TARMKOLL(utandning- respektive avföringsprov)

SIBO - Bakteriell överväxt i tunntarmen

GI Map & CSAP - status på tjocktarm


NÄRINGSKOLL (via urin)

Organix - Näringsstatus vitaminer, mineraler

Dutch Test - Hormonstatus